Амідні добрива

Амідні добрива

Амідні добрива – це добрива, в яких азот перебуває в амідній формі. Найбільш поширеним видом цих добрив є карбамід , або як його ще прийнято називати – сечовина.

Це концентроване тверде азотне добриво, яке містить 46% азоту. Карбамід у вигляді гранул є схожим на напівпрозорі кулі невеликого розміру (від 1-2,5 до 4 мм). Його фізичні властивості значно кращі, ніж у аміачної селітри, адже навіть за умови зберігання його насипом, не використовуючи тари, залежування не відбувається приблизно 6 місяців. Проте, після цього насип покривається зцементованою кіркою, а під нею все ж зберігає форму окремих гранул.

Карбамід має здатність до швидкого розчинення у воді. Так як він характеризується високою сипучістю, малою щільністю засипки та невеликими гранулами і густиною. Відцентрові розкидачі добрив не можуть працювати ефективно, адже їх захват має бути меншою на 1/3 захвату при внесенні селітри. Коли карбамід вноситься до ґрунту поверхнево і негайне заробляння в ґрунт не виконується, при відсутності опадів, азот з добрива втрачається.

Карбамід за рахунок амідної форми здатний засвоюватися рослиною за допомогою листків, а також через можливість переходу азотних форм використовується коренями. Неамоніфікована форма карбаміду здатна до вимивання з ґрунту. Це добриво є біологічно кислим, адже залишків після його поглинання рослинами не є. Найбільш ефективним є внесення карбаміду по методу Бузницького для озимих, рядкового – для овочевих і просапних культур та як позакореневе підживлення для більшості рослин, з метою скоригувати нестачу N під час вегетації.

Позакореневе живлення рослин карбамідом можна поєднувати і зі знищенням шкідників та хвороб та захисту рослин.

Амонізований розчин нітрату кальцію є менш розповсюдженим видом амідних добрив. Він вміщує в собі лише 9 – 13,5 % азоту, нітрат кальцію в ньому становить 30-53%, а нітрат амонію – 2 – 8%. Зовні це незабарвлена, чи з ледь помітним кольором рідина, яка має аміачний запах.

Для того, щоб провести внесення до ґрунту, транспортування чи зберігання рідкого амонійного добрива чи амонізованого нітрату кальцію, використовуються ті самі транспортні засоби та агрегати, що і для аміачної води. Вимоги, згідно з якими слід проводити удобрення цими речовинами, також повністю збігаються з вимогами до використання аміачної води.

Made with