Аналіз ґрунту

Аналіз ґрунту

Сучасна економічна ситуація в сільському господарстві змушує аграріїв максимально оптимізувати витрати своїх коштів та ресурсів при цьому не зменшуючи об'єми отримуваного врожаю. Саме тому актуальним є проведення на власних полях аналізу ґрунту задля визначення його агрохімічного складу та структури. Це дозволяє конкретизувати проблемні моменти Ваших ґрунтів та знайти найефективніші способи розв‘язання цих проблем.

Саме тому Growex спільно з агроконсалтинговою компанією AgriLab пропонують Вам послуги з комплексної агродіагностики ґрунтів Ваших господарств. Проведення діагностики проходить наступним чином:

  • представники AgriLab відбирають зразки ґрунту за допомогою автоматизованого пробовідбірника із GPS прив’язкою;
  • отримані зразки передаються до лабораторії WARD (США), яка проводить їхній комплексний агрохімічний аналіз (pH, буферний pH, вміст розчинних солей, органічної речовини, нітратів, фосфору, бору, калію, кальцію, магнію, натрію, сірки, цинку, заліза, марганцю, міді, сума катіонів);
  • згідно з результатами лабораторних досліджень розробляються агрохімічні карти полів;
  • проводиться аналіз погодних та кліматичних умов;
  • визначаються критичні та лімітуючі фактори, що пов’язані з характеристиками ґрунтово-кліматичних умов і особливостями полів, для подальшого вибору вирощуваних культур;
  • проводиться оцінка природного та ефективного потенціалу кожного конкретного поля та розраховується планова врожайність трьох культур на полі;
  • проводиться розробка рекомендацій щодо системи удобрення (як макро- так і мікроелементами) з урахуванням оптимальних форм, строків і способів внесення добрив та наявної в господарстві техніки;
  • визначається доцільність проведення хімічної меліорації ґрунтів.

Також компанія AgriLab розробляє рекомендації щодо доцільності та ефективності впровадження елементів точного землеробства та надає консультативний супровід від спеціалістів.

Агрохімічний аналіз ґрунтів проводиться у чотирьох різних пакетах послуг, кожен з яких актуальний для конкретних потреб Вашої агрофірми.

Коли робити аналіз грунту? АгріЛаб

Замовити аналіз ґрунту від AgriLab Ви можете просто зараз, перейшовши за посиланням.

Made with