Азотне підживлення озимої пшениці

Азотне підживлення озимої пшениці

Азот є одним із найважливіших елементів, необхідних для розвитку озимої пшениці. Без його внесення у вигляді добрив, жодній агрофірмі не вдасться отримати нормальні врожаї. І якщо разом з посівом озимої рекомендовано вносити близько 20% від усієї норми азоту, то решту 80% потрібно внести під час підживлення. Це дуже велика кількість добрив для одноразового внесення. Тому її потрібно розділити на декілька підживлень задля отримання максимальної віддачі від внесення.

Перше підживлення (регенеративне) потрібно проводити пізньою зимою - ранньою весною, по мерзлоталому ґрунті. При такому внесенні азот потрапляє до рослини з перших днів відновлення вегетації, що дає рослинам імпульс для більш швидкого росту та розвитку (а також для утворення додаткових пагонів під час весняного кущення). Але внесення азотних добрив в цей період має два важливих нюанси. По-перше, його ефективність суттєво зменшується при швидкому зростанні температури повітря. Адже в такому випадку рослина не утворює додаткових пагонів. А по-друге, при рясних опадах навесні добрива можуть вимиватися з продуктивного шару ґрунту.

Друге підживлення, яке називають продуктивним, проводять у фазі виходу в трубку (четвертий етап органогенезу). Це внесення має найбільший вплив на формування врожаю. Тому що підживлення озимої пшениці азотом в цей період покращує ріст бокових стебел, підвищує кількість зерен в колосі та збільшує його продуктивність.

Третє (так зване якісне) підживлення доцільно проводити у фазу колосіння - наливу зерна. Це підживлення дає змогу продовжити вегетацію верхніх листків та підвищити інтенсивність фотосинтезу. До того ж, третє підживлення ефективно впливає на урожайність, в першу чергу на якість кінцевого врожаю та на масу 1000 насінин.

Найкращим добривом для азотного підживлення озимої пшениці є аміач­на селітра. Адже вона містить у своєму складі азо­т відразу у двох формах: амонійній та нітрат­ній. Нітратна фор­ма азоту майже відразу буде засвоюватись ко­ре­не­вою си­с­те­мою озимої пше­ниці. На­томість амо­ній­ний азот зв'язується з ґрун­то­вим розчином, за­вдя­ки чо­му не ви­ми­вається. З часом, завдяки мік­робіологічним пе­ре­тво­ренням, він пе­ре­йде в нітрат­ну форму. Яку при потребі рос­лини пше­ниці знову зможуть з легкістю засвоїти.

І ще один важливий момент, який варто пам'ятати при підживленні озимини азотом. Хоч одне із підживлень обов'язково потрібно проводити із сірковмісними азотними добривами (наприклад, із сульфатом амонію). Адже цей елемент, по-перше, покращує засвоєння азоту рослиною та, по-друге, входить у вміст клейковини. І, відповідно, впливає на якість зерна.

Made with