Чи можливе відновлення родючості ґрунту?

Чи можливе відновлення родючості ґрунту?

Родючість ґрунту визначає здатність до підтримки життя у ньому великої кількості рослин. Основними характеристиками родючості є:

 1. насиченість макро-, мезо- та мікроелементами, необхідними рослинам для їхньої життєдіяльності;
 2. вміст органіки, що покращує його структуру та бере участь в утриманні вологи;
 3. pH на рівні 6-6,8;
 4. структурованість, що забезпечує якісний дренаж;
 5. наявність корисної аеробної та анаеробної біоти;
 6. товщина верхнього шару ґрунту.

Однак, сучасний підхід до технологій вирощування сільськогосподарських культур в Україні, недотримання сівозмін, скорочення кількості тваринницьких комплексів, надмірне ущільнення, необґрунтоване внесення мінеральних добрив та ЗЗР, виведення із сівозмін чорних та зайнятих парів призводять до того, що чорноземи України (ґрунти, що найбільше відповідають характеристикам родючості) стрімко втрачають свій потенціал.Для підвищення рівня родючості ґрунтів, необхідно знаходити баланс між економічними факторами, наявними в господарстві технічними й людськими ресурсами та використанням інтенсивних систем землеробства, що складаються з наступних напрямків:

 1. організація не орних земель господарства (лісосмуг, балок тощо);
 2. дотримання правильної структури земельних угідь;
 3. раціоналізація посівних площ;
 4. дотримання правильної сівозміни;
 5. висока якість та дотримання строків проведення агротехнічних робіт, що базується на ґрунтово-кліматичних умовах та біологічних особливостях культури, що вирощується;
 6. сівба високоякісного протруєного насіння із застосуванням високоефективних та безпечних для навколишнього середовища препаратів;
 7. використання різних видів добрив (у тому числі вирощування сидератів та (за можливості) внесення органічних добрив);
 1. побудова сучасної системи захисту рослини від бур’янів, шкідників та хвороб;
 2. проведення меліоративних заходів;
 3. систематична боротьба із проявами водної та вітрової ерозії;
 4. використання комплексних агрегатів, що дозволяють зменшити кількість проходів техніки по полю;
 5. об'єднання декількох агротехнічних заходів задля зменшення навантаження на ґрунт.
undefined

Систематична боротьба з деградацією ґрунтів дозволяє підвищити вміст гумусу (органічної частини) та стабілізувати його незалежно від умов навколишнього середовища, збільшити потенціальну врожайність культур, зменшити потребу в мінеральному живленні рослин та зменшити негативний вплив несприятливих погодних умов.

Made with