Чи варто сіяти насіння F2?

Чи варто сіяти насіння F2?

Бажання зекономити кошти, недостатнє розуміння процесів гібридизації та явища гетерозису - через ці причини дедалі більша кількість аграріїв нашої країни висівають власноруч зібране насіння гібридних рослин (F2). Проте, сівба такого насіння призводить до цілого ряду негативних нюансів: відсутність стійкості до хвороб та шкідників, зменшення врожайності, нерівномірність появи сходів тощо. Щоб з’ясувати, чому це відбувається, потрібно зрозуміти наступні моменти: закони Менделя, відмінність між гібридом і сортом та гетерозис.ЩО ТАКЕ ГІБРИД?У сільському господарстві гібридами називають ті рослини, які були отримані шляхом схрещування спеціально підібраних батьківських форм із заздалегідь відомими ознаками, що їх гібрид успадковує. У селекції с/г культур є наступні типи гібридизації:

  1. міжсортові гібриди отримують шляхом схрещування різних сортів одного виду;
  2. лінійно-сортові отримують у результаті схрещування гібридної лінії з сортом;
  3. прості гібриди - схрещування двох ліній;
  4. подвійні міжлінійні гібриди - схрещування двох простих гібридів;
  5. для отримання міжвидових гібридів проводять схрещування різних видів рослин у межах одного роду;
  6. міжродові гібриди отримують шляхом схрещування рослин, що належать до різних ботанічних родів.

ЗАКОНИ МЕНДЕЛЯПередача генетичного матеріалу від різних батьківських форм до їхнього спільного гібридного нащадка відбувається згідно з наступними законами:

  1. перший закон Менделя, або закон одноманітності гібридів 1-го покоління - при схрещуванні двох гомозиготних організмів, що відносяться до різних чистих ліній та відрізняються між собою однією парою альтернативних проявів ознаки, усе перше покоління гібридів (F1) виявиться одноманітним і матиме прояви ознак лише однієї з батьківських форм;
  2. другий закон Менделя, або закон розщеплення - схрещування двох гетерозиготних нащадків 1-го покоління між собою призводить до того, що в другому поколінні відбувається розщеплення ознак у співвідношенні 3:1 (за фенотипом) та 1:2:1 (за генотипом);
  3. третій закон Менделя, або закон незалежного успадкування - при схрещуванні двох рослин, що мають відмінності між собою щонайменше за двома парами альтернативних ознак, гени та ознаки, що їм відповідають, наслідуються окремо одна від одної та комбінуються у всіх можливих варіаціях.

ГЕТЕРОЗИСЦе явище полягає у тому, що перше покоління гібридів, яке було отримане внаслідок схрещування різних видів або сортів, має підвищений рівень життєздатності, продуктивність вегетативної та генеративної частини, стійкість проти шкідників, хвороб та негативного впливу навколишнього середовища тощо. Головною причиною виникнення гетерозису є усунення в гібридах негативного прояву рецесивних генів. Не менш важливим є й об'єднання в гібридах домінантних генів батьківських форм, що дозволяє підсилити ефект кожного з них.

Розуміння усього вищеперерахованого призводить до логічного висновку: через зникнення ефекту гетерозису у другому поколінні неможливо передбачити ознаки, які матимуть такі рослини. У результаті їх вирощування можна отримати неоднорідні сходи, різну стійкість до хвороб та шкідників, різну висоту рослин та вегетаційний період, що створить додаткові проблеми (і, як наслідок, витрати) під час вирощування та збирання врожаю.

Made with