Інсектицидний захист сої

Інсектицидний захист сої

Без проведення інсектицидного захисту посівів сої отримання великих обсягів врожаю з високою якістю насіння неможливе. Навряд з цією аксіомою сперечатиметься бодай один агроном. Листоїд, соєва смугаста блішка, совки, попелиці, вогнівка, соєва міль та лучний метелик - навіть цього переліку достатньо, щоб зрозуміти необхідність захисту сої від шкідників. Загалом на території України посіви сої уражує понад 100 видів шкідливих комах та кліщів, більшість з яких є поліфагами, тобто харчується не лише соєю, а й іншими культурними рослинами. Важливий момент: ступінь впливу на врожай шкідників сої має географічну прив'язку. Найбільшої шкоди вони завдають у Степовій зоні України, а з просуванням на північ їхній вплив на стан посівів знижується.

За відносно невисоких температур повітря та низької вологості з малою кількістю опадів створюються оптимальні умови для появи та розвитку популяцій переважної кількості шкідників сої. У разі великого їх розповсюдження втрати врожаю можуть бути катастрофічними (до 90%). Протягом усього вегетаційного періоду сої завдають шкоди різні комахи, проте найкритичніші періоди це:

  1. проростання насіння та поява сходів;
  2. формування генеративних органів;
  3. наливання та достигання зерна.

У ці періоди на посівах сої одночасно з'являються комплекси шкідників різного видового складу.

Головну загрозу для посівів сої становлять бобова вогнівка (пошкоджує насінину), звичайний павутинний кліщ, клопи-щитники, клопи-сліпняки, тютюновий трипс (шкідники вегетативних і генеративних органів), щетинистий і смугастий бульбочкові довгоносики, гусінь лучного метелика та совок (листогризучі шкідники), личинки смугастого й степового коваликів, паросткової мухи (ґрунтові шкідники). Також деякі види шкідників можуть переносити вірусну і бактеріальну інфекцію, що додатково погіршує стан посівів та потенційну врожайність сої.Першим кроком у захисті сої від шкідників є протруєння насіння з використанням інсектицидних препаратів. Для цього застосовують препарати на основі таких діючих речовин, як імідаклоприд або фіпроніл (Гаучо ПлюсКомандор-ГрандКосмосСтандак Топ).

undefined

Для захисту сої під час вегетації проводять обробку посіву препаратами, що містять наступні діючі речовини:

  1. лямбда-цигалотрин або бета-цифлутрин з диметоатом для контролю павутинного кліща (Данадим МіксБі 58 + Карате Зеон);
  2. імідаклоприд та лямбда-цигалотрин для захисту від соєвого листоїда та попелиць (Контадор ДуоОперкот АкроКанонір Дуо);
  3. диметоат від соєвої смугастої блішки та вогнівок (Бі 58СупербізонБіммер);
  4. гамма-цигалотрин для контролю усіх видів совок та лучного метелика (Вантекс);
  5. малатіон для контролю соєвої молі (Фуфанон).

Внесення інсектицидів зазвичай проводять у період від формування 3-5 трійчастих листків до формування бобів. У разі появи другого покоління шкідників потрібно провести повторну обробку посіву.

Made with