Класифікація мінеральних добрив ч.2

Класифікація мінеральних добрив ч.2

Хороша врожайність тієї, чи іншої культури, неможлива без мінеральних добрив. Мінеральні добрива – це певні сполуки неорганічних речовин, які допомагають рослинам краще зростати та розвиватися, цим самим збільшуючи врожай. Для того, щоб використання мінеральних добрив було ефективним – необхідно знати, які бувають їх види та в якому випадку, на якому ґрунті та для якої культури слід застосовувати кожен вид добрив.

Мінеральні добрива класифікують за кількістю поживних елементів, з яких вони складаються. Таким чином розрізняють: прості та комплексні.

· Прості – вид мінеральних добрив, який містить в своєму складі лише один вид елементів живлення. Це можуть бути, наприклад, азотні, фосфорні чи калійні добрива.

· Комплексні – до їх складу входить від одного і більше поживного елементу. В свою чергу, комплексні добрива поділяють на складні, змішані та комбіновані.

Складні добрива – можуть містити декілька елементів живлення, але у складі однієї солі. До них можна віднести амофос, який отримується при насиченні аміаком фосфорної кислоти. Він містить в собі 52% фосфору, а також близько 12% азоту.

Змішані добрива – утворюються поєднанням двох чи трьох простих добрив. Це може бути поєднання суперфосфату з аміачною селітрою чи сульфатом амонію, або хлористого калію з кістковим борошном. В таких добривах кількість елементів живлення становить від 20% до 24%.

Комбіновані добрива – містять в собі необхідні елементи в оптимальному співвідношенні. Такі добрива випускаються у вигляді гранул і можуть містити в собі два, три чи більше елементів.

Серед комплексних мінеральних добрив також можна виділити подвійні та потрійні:

· Подвійні добрива – складаються з двох різних важливих елементів живлення, наприклад, азотно-фосфорні чи фосфорно-калійні;

· Потрійні добрива – до складу яких входить три необхідних для культури елемента, прикладом такого добрива може бути азотно-фосфорно-калійне. Наприклад, нітроамофоска.

За концентрацією діючих речовин добрива бувають концентровані (до 33% діючої речовини) та висококонцентровані (більше 60% діючих речовин).

Азотні, фосфорні та калійні добрива належать до простих, проте кожне з них поділяється ще на кілька підгруп, залежно від того, в якій формі перебуває поживний елемент в них. Таким чином, наприклад, азотні добрива містять 6 окремих груп, до яких відносяться: аміачні, амонійні, нітратні, амонійно-нітратні, та амідні добрива. Фосфорні добрива класифікують за розчинністю і доступністю для рослин. Поділяють їх на водорозчинні, напіврозчинні та конденсовані.

Це була основна класифікація добрив, що необхідна фермеру для базового розуміння добрив.

Made with