Ключові етапи формування врожаю пшениці

Ключові етапи формування врожаю пшениці

Кожен з етапів росту та розвитку озимої пшениці характеризується певними вимогами до умов вирощування,отримання максимального врожаю можливе лише в тому випадку коли агротехнічні прийоми відповідають цим характеристикам, що випливають з фізіології рослин. Кожен з етапів є важливим для створення бази наступного етапу та впливає на підсумкову врожайність культури.  Зосередимо нашу увагу на всіх етапах органогенезу детальніше.

Проростання та поява сходів. Це перший та найважливіший етап, що формує майбутній врожай культури. По-перше, без сходів ми не отримаємо жодних рослин, а відтак і врожаю. По-друге, від своєчасного отримання дружніх сходів культури залежить подальше кущіння озимої пшениці, проходження нею зимового періоду та відновлення вегетації навесні. На даному етапі важливо отримати оптимальну кількість рослин та дружні, вирівняні сходи. Технологія посіву має забезпечити рівномірну розкладку насіння на ущільненому насіннєвому ложі, на однаковій глибині. Насіння та всходи мають бути захищені від патогенів шляхом протруєння і забезпечені удобренням для стартового росту проростків і проходження яровизації в озимих сортів. Зараженість насіння слугує зниженням зимостійкості рослин і навіть повною загибеллю.Кущіння співпадає з осіннім та весняним  коли формується надземна вегетативна маса, утворюється вторинна коренева система. Озима пшениця завершує яровизацію.  Несприятливі погодні умови та недостатня кількість доступних речовин в ґрунті у цей період можуть завдати значної шкоди посівам, або й знищити їх. Тому рослини мають бути забезпечені мінеральним удобренням для формування імунітету і морозостійкості. Важливо дотриматись оптимального співвідношення елементів живлення N:P:K = 3:2:2. Велика кількість азотних добрив може знизити морозостійкість.Початок виходу в трубку. Саме в цей період відбувається формування колоскових бугорків, витягування нижнього міжвузля. Максимальний приріст кореневої системи (2,5-3 см на добу). У момент виходу в трубку визначається можлива величина колосу. В даний період доцільне проведення підживлення.

Кінець виходу в трубку. Припинення стеблування. Завершення формування колосу, елементів квітки, пилку. На даному етапі остаточно формується потенційно можлива кількість квіток в колосках, а отже й зерен в колосі. В подальшому можлива тільки редукція елементів продуктивності. В посушливі роки на даному етапі різко знижується кількість продуктивного пилку і порушується формування зав’язей. Колосіння. Розвиток прапорцевого листка, активний ріст верхнього міжвузля, зупиняється ріст кореневої системи.Цвітіння. Відбувається запліднення. По злаковим попередникам доцільним є внесення фунгіциду для захисту колосу від фузаріозу.Формування зернівки. Зупиняється ріст стебла.Налив зерна. Відбувається запас поживних речовин. Зерно проходить послідовні фази стиглості, молочна, воскова, повна. Найбільш відповідальний період для формування якісних показників зерна. Ефективне проведення підживлення по листу. Створення максимально сприятливих для озимої пшениці умов під час вище перерахованих етапів росту та розвитку дозволить забезпечити реалізацію потенціалу культури.

Made with