Контроль хвощу польового

Контроль хвощу польового

Хвощ польовий (Equisetum arvense) це шкодочинний бур'ян, який масово розвивається на полях з кислими ґрунтами. Він поширений на усій території України. Щоправда, в степовій зоні росте ли­ше в до­ли­нах річок, ярах та бал­ках. Хвощ має два види стебла: спороносні, на яких утворюються колоски зі спорами, та безплідні.

Масове по­ши­рен­ня хвощу на полях при­зво­дить до змен­шен­ня вро­жай­ності агрокультур. Цей бур'ян має так звану здатність до «за­хоп­лен­ня те­ри­торії» - він дуже швид­ко по­ши­рюється по площі поля. В цьому йому допомагає і можливість розмножуватися відразу 2 способами: за допомогою спор та бульбочок, що утворюються на кореневищі рослини. Найкращими для йо­го ве­ге­тації є поля з підвищеною вологістю, кислі ґрун­ти, забо­­ло­чені місця, во­логі лу­ки та бе­ре­ги во­­дойм. Варто пам'ятати, що по­ля, які не осу­шу­ють­ся, стають осе­ред­ка­ми по­ши­рен­ня хвоща, так само, як і місця з пі­­ща­ним ґрун­том і по­си­пані гравієм, такі як узбіччя доріг, залізнич­них шляхів то­що. Важливою умо­вою для по­ши­рен­ня хвоща, окрім во­ло­гості, є кис­ла ре­акція ґрун­ту (pH<7).

Для контролю хвоща польового у посівах культурних рослин використовують три шляхи:

  • меліорація, яка дає змогу зменшити вологість поля та нейтралізувати кислу реакцію ґрунту. А це унеможливлює подальші розвиток і розмноження хвоща;
  • механічний спосіб контролю. Він не актуальний при вирощуванні культур за no-till технологією. Виснаження культури багаторазовим механічним обробітком поля дає змогу якісно проконтролювати вегетативну масу хвоща. Але такий спосіб не знищує рослину повністю, адже кореневища хвоща можуть знаходитись на глибині до 0,5 м;
  • хімічний спосіб контролю хвоща за допомогою гербіцидів. Даний спосіб має один нюанс. Найефективнішою боротьба з хвощем у посівах сої за допомогою такого методу буде при контролі його у попереднику. Адже найкраще контролюють його такі діючі речовини, як амінопіралід, МЦПА і дикамба. А гербіциди, що містять ці речовини, не можна використовувати на сої. До речі, використання гліфосату на сої не здатне якісно проконтролювати цей бур'ян. Адже внесення його відбувається тоді, коли рослини хвоща вже досить великі. Тож гліфосат лише пригальмовує ріст цього бур'яну.

Якісний контроль хвоща польового в агрофітоценозах можливий лише при правильному поєднанні усіх трьох способів його контролю.

Made with