Мікроелемент молібден

Мікроелемент молібден

Мікроелементи є важливою частиною мінерального живлення сільськогосподарських культур, на яку часто не звертають відповідну увагу. Але використання їх для підживлення рослин може суттєво покращити якість врожаю та його кількість.

Одним із таких елементів є молібден. Хоча потреба в живленні цим елементом відносно невелика, він має важливе значення в рості та розвитку рослин, є важливою складовою великої кількості ферментів, зокрема нітратредуктази, що сприяє відновленню нітратів у рослинах, бере безпосередню участь у процесах утворення ферментів при транспортуванні в організмі електронів, прискорює синтез білків і амінокислот, бере участь у метаболізмі азоту, підвищує відсоток вмісту хлорофілу в листках, чим покращує інтенсивність фотосинтезу, дихання, синтезу вітамінів, створення нуклеїнових кислот, покращує засвоєння рослиною калію, магнію, фосфору, марганцю, міді, заліза, кобальту, кальцію. Внесення молібдену на посівах бобових культур підвищує здатність до фіксації азоту бульбочковими бактеріями. Окрім цього даний мікроелемент покращує термостійкість і захисну реакцію рослин від токсичного впливу алюмінію на посіви.

В середньому з врожаєм зернові культури виносять з ґрунту до 6 г/га молібдену, а бобові – до 10 г/га. Найбільш чутливими до нестачі даного мікроелемента є бобові культури, деякі представники родини Капустяних та буряк. На наявність молібдену добре реагують пшениця, овес, кукурудза, льон, помідор, картопля та гречка. Під його впливом значно підвищується якість кінцевої продукції, зростає вміст білка в зерні та зеленій масі бобових трав, вміст вітамінів і цукрів в овочах.

Головним джерелом молібдену для рослин є ґрунт. Проте, в усіх областях України, окрім Закарпатської, ґрунти мають недостатню або середню забезпеченість рухомим молібденом. Тому доцільно вносити його у вигляді мінеральних добрив. Найбільш поширеним молібденовим добривом є молібдат амонію, або молібденово кислий амоній, який містить близько 50% даного мікроелементу. Найефективнішою буде передпосівна обробка насіння культур розчином даного добрива шляхом обприскування. Якщо така обробка не проводилася, то можна підживити рослини позакоренево до фази цвітіння (100–300 г/га молібдату амонію, який розчиняють у 200–400 л води). Також це добриво вносять під час обробітку ґрунту перед посівом, в рядки під час сівби або поверхнево на посівах багаторічних бобових трав. Норма добрив, котрі містять молібден, не повинна перевищувати 1 кілограм молібдену на гектар.

Made with