Норма висіву зернових культур

Норма висіву зернових культур

Найголовніший аспект, який обумовлює вибір норми висіву зернових культур – це кінцева густота продуктивних пагонів на гектар. Традиційно, у таких культур як ячмінь чи пшениця, в умовах Північного Степу України цей показник коливається в межах 6-8 мільйонів продуктивних пагонів на гектар. Але чи є така густота посівів оптимальною?

Парадокс в тому, що урожайність і якість зерна суттєво знижуються як на загущених, так і на зріджених посівах. Отже, важливою є саме оптимізація густоти рослин. Важливо пам'ятати, що норма висіву насіння зернових культур, яка формує її подальшу густоту, не є постійною: вона залежить від ґрунтово-кліматичних умов, попередників, системи живлення, сорту або гібриду та інших факторів. Норма висіву, насамперед, визначається за кількістю схожих насінин на 1 га та маси 1000 насінин.

Наукові дані відмічають один цікавий факт: при зменшенні густоти посівів, на якісно сформованій системі живлення, можна отримати таку ж врожайність, що і при традиційній густоті. Але при цьому витрати на посівний матеріал та протруєння суттєво зменшаться. Висіяна з такою нормою пшениця матиме більшу продуктивну площу (що вкрай важливо в умовах недостатнього зволоження). До того ж це дасть змогу підвищити коефіцієнт кущення рослин, що, в свою чергу, призведе до збільшення кількості насінин на одній рослині та до підвищення якості зерна. З рештою, це призведе до підвищення ринкової вартості Вашого врожаю.

Традиційна норма висіву дає вищу врожайність лише на фоні недостатнього живлення рослин. Але при цьому варто пам'ятати, що пшениця має високу компенсаційну властивість та з легкістю пристосовується до різних умов вирощування.

Можна досягти високих показників врожайності знизивши норму висіву до 220 – 260 насінин на квадратний метр (110 – 120 кг/га). Але це доцільно лише при ранніх строках посіву. Адже при пізніх строках зернові не встигають розкущитись. Відповідно, ми отримуємо низьку врожайність, хоча зерно і матиме високу якість.

Окрім цього, зріджений посів дає змогу більш ефективно інтенсифікувати технологію вирощування зернових культур.

Максимально точне визначення норми висіву насіння зернових, з урахуванням усіх вищевказаних факторів, забезпечить отримання високої врожайності при суттєвому зменшенні капіталовкладень, що у цілому сприятиме підвищенню прибутковості Вашого господарства.

Made with