Оранка або чизелювання?

Оранка або чизелювання?

На нашому каналі часом  ви задаєте дуже влучні запитання, і одне з них звучало наступним чином:  ” як ви дивитесь на використання глибокорозпушувача замість звичайного плуга ?” Можемо сказати іншими словами – орати чи проводити глибоке рихлення, і це актуальне питання, адже  зараз серпень і всі “пашуть”

Відповідь на це запитання ховається в іншому – для чого я використовую той чи інший агроприйом? І якщо це обробіток ґрунту – то ми маємо забезпечити якісні умови зростання наших рослин.  Основний обробіток повинен забезпечити оптимальну структуру, пористість, щільність, для того щоб оптимізувати повітряний, водний та поживний режим ґрунту. Передпосівний – створити умови для якісної сівби, післяпосівний – покращити умови зростання рослини під час вегетації.

А коли ми говоримо орати нам чи рихлити, тут використовуємо такий же алгоритм – що я хочу цим досягти,  які проблеми мені потрібно вирішити. І обираючи той чи інший обробіток, спочатку аналізуємо нашого попередника, культуру яка займала дане поле, ланку сівозміни і що тут буде зростати в наступному році, та як забезпечити його всим необхідним.

Тут іще потрібно згадати , що рослини по різному реагують на глибокий основний обробіток, так наприклад в першу чергу він буде потрібен для рослин які формують врожай в ґрунті  – буряки, картопля, а також рослинам із потужною кореневою системою – кукурудза, соняшник, баштанні а також культури із глибоким стрижневим коренем, та менш чутливі такі я горох, пшениця, ячмінь, жито.

Так як це відео знімається, для відповіді на запитання – “яка моя думка з використання глибокорозпушувача замість плуга?” , хочу з Вами разом подумати:  для чого люди використовують оранку?

Оранка – це прийом, що забезпечить нам розпушення з обертанням  шарів  ґрунту, заробку пожнивних решток чи добрив на відповідну глибину. Це не новий захід і вже на протязі багатьох років люди  його використовують, вдосконалюючи як сільськогосподарські машини такі як плуги, так і їх робочі органи. Але на сьогодні частина людей задається питанням: чи потрібна нам оранка, чи потрібно нам заорювати добрива та пожнивні рештки на глибину, оголюючи незахищений ґрунт, так званий “зяб”, і для чого –  бо так робив батько, а перед тим його батько і так далі, не даремно ви задаєте питання із  використанням глибокорозпушувача. Адже сьогоднішні умови зі зміною клімату в бік глобального потепління, екологічними проблемами пов’язаними із все більшим відсотком ґрунтів що піддаються різним видам ерозії, а також зростанням собівартості продукції веде до пошуку оптимального ґрунтозахисного обробітку ґрунту.

І я, так як і ще багато людей, бачу вирішення таких проблем саме з впровадження ґрунтозахисних технологій, одним з яких і є використання глибокорозпушувача.

Глибокорозпушувач, глибокорозрихлювач, чизель – є різні варіанти його назви, але вирішують вони одну задачу – даний агрегат забезпечить нам глибоке рихлення землі із стабільною структурою не обертаючи пласта, де основна маса рослинних решток залишається на поверхні ґрунту, утворюючи тим самим мульчуючий шар для зменшення випаровування вологи , а також зменшення ерозії ґрунту. Які переваги такого обробітку?  Насамперед мінералізація рослинних решток буде відбуватись у аеробних умовах, тобто  бактерії та ґрунтові жителі будуть працювати, перетворюючи рештки на органічну родючу частину ґрунту, покращуючи тим самим структуру. А якщо ми заробимо рештки на глибину більше 25см, де без доступу повітря відбуватимуться анаеробні процеси, так зване бродіння, консервування із виділенням речовин, наприклад спиртів, які негативно впливатимуть на розвиток кореневої системи. Адже це результати життєдіяльності грибів. Коли ми говоримо про рештки як мульчуючий  та ґрунтозахисний шар – то при надходженні вологи, у вигляді опадів, вона без всяких проблем просочуватиметься в глибші шари ґрунту де буде накопичуватись у свіжо-утворених порах. А за рахунок мульчі відсоток випаровування буде значно менший ніж при оранці, тобто ми нагромаджуємо, нагромаджуємо, і не випускаємо. Іще одна  дуже важлива перевага – це зменшення різного прояву ерозії, водної та вітрової (дефляції). Про це дуже багато говорять екологи і дуже мало ті люди, які безпосередньо працюють на землі. Але коли вода або вітер тащить тони родючого ґрунту, всі розуміють що це біда, і починають шукати різні шляхи щоб зменшити такі негативні наслідки.

Повторюю, кожен повинен чітко розуміти, що він хоче досягнути тим чи іншим варіантом обробітку. Я думаю, що за ґрунтозахисними технологіями майбутнє, тому моя думка така, що в  умовах з недостатньою вологістю  як у степовій  агро-кліматичній  зоні України тай не тільки,  використовувати глибокорозпушувач буде краще ніж звичайний плуг.

Тож обирайте саме той обробіток який потрібен вам!

Made with