Основні фази BBCH соняшника

Основні фази BBCH соняшника

У попередніх публікаціях команда Growex вже розповідала Вам про те, що таке BBCH, та як ця система класифікації полегшує життя аграріїв. А зараз детально розглянемо основні етапи росту та розвитку соняшника за цією шкалою.

Нульова фаза (BBCH 00-09) - проростання. Ця фаза розвитку соняшника починається з підготовки насіння до посіву та закінчується появою на поверхні ґрунту сходів. Тривалість цієї фази у середньому становить 12 днів (від моменту посіву). У фазі проростання проводять передпосівне протруювання насіння та його безпосередню сівбу. Серед головних природних чинників, що впливають на соняшник у цей період варто виділити температуру ґрунту. При низькій температурі (нижче +5C) у насінні пригальмовується активність ферментів, що може призвести до уповільнення росту зародка.

Перша фаза (BBCH 10-19) - розвиток розетки листя. Тривалість цієї фази становить 20-24 дні. Початком її є повне розкриття сім'ядолей, а закінченням - поява 8-ої пари справжніх листків. Під час даної фази відбувається формування усіх вегетативних органів рослини. Саме у фазі розвитку розетки листя проводять підживлення мінеральними добривами (за потреби).

Третя фаза (BBCH 30-39) - ріст стебла. Початком її є активний ріст соняшника в довжину, а закінченням - формування суцвіття. Тривалість фази - 26-28 днів. Під час даної фази соняшник інтенсивно нарощує вегетативну масу та кореневу систему. Протягом усього росту стебла листя соняшника збільшує свою поверхню. З початком закладання рослиною кошика ріст надземної частини уповільнюється. Проте коренева система продовжує рости, особливо у разі недостатньої кількості вологи.

П'ята фаза (BBCH 51-59) - бутонізація. Це найкоротша фаза, що починається з появи бутону (зірочки) та закінчується повноцінним формуванням суцвіття. Під час фази бутонізації рослина соняшнику формує генеративні органи. Листя нижніх ярусів на даному етапі розвитку рослини починає відмирати.

Шоста фаза (BBCH 61-69) - цвітіння. У середньому триває 14-16 днів (від появи трубчастих квіток в зовнішній третині кошика до закладання плодів). Під час цієї фази відбувається запилення квіток.

Сьома фаза (BBCH 71-79) - розвиток плодів, що триває від появи насіння до його формування у всіх частинах кошика. Фактично, саме в цю фазу відбувається формування майбутнього врожаю.

Восьма фаза (BBCH 80-89) - дозрівання плодів та насіння. Початком фази є зміна кольору насіння зі світло-сірого на чорний з поступовим затвердінням оболонки плода. Закінчення - повне достигання насіння (в цей момент його вологість становить 15%). Під час фази дозрівання плодів закладається олійність насіння та вміст в ньому олеїнової та лінолевої кислот.

Дев'ята фаза (BBCH 92-99) - відмирання. Початок фази - перестиглість насіння (вологість менше ніж 11%), а закінчення - відмирання рослини. Саме в цей період проводиться збирання врожаю.

undefined
Made with