Особливості підживлення соняшника

Особливості підживлення соняшника

Підживлення соняшника - це обов'язковий агротехнічний захід, адже дана культура є вимогливою до запасів поживних речовин у ґрунті. Разом з урожаєм ця рослина виносить велику кількість елементів живлення, особливо калію . Так, для формування 20 ц/га насіння соняшник забирає з ґрунту: 56-58 кг/га азоту, 22 кг/га фосфору та 30 кг/га калію. Окрім цього соняшник має високу потребу у підживленні мікроелементами, серед яких особливе місце посідає бор.

Найважливішими таймінгами підживлення даної культури мінеральними добривами є фаза формування 5-8 справжніх листків, фаза закладки кошику та початок цвітіння.

При проведенні підживлення посівів соняшника мінеральними добривами є певні особливості, характерні лише даній культурі. Насамперед, соняшник погано реагує на підживлення у стресовому стані. Але він є рослиною, пристосованою до посушливих умов, тому при відсутності дощів у травні - на початку червня, він формує розвинуту глибоку кореневу систему. За наявності такої кореневої системи рослина здатна протягом довгого періоду витримувати повітряну посуху що, відповідно, зменшує вірогідність входу рослини в стан стресу.

Ще одним важливим фактором підживлення соняшника є pH добрив. Листя соняшника має восковий наліт, який захищає його від висихання. Внесення в баковій суміші при підживленні кислих добрив (наприклад, селітри або сульфату амонію) руйнує восковий наліт, що може призвести до травмування листка (а при підживленні вдень, у спекотну погоду, навіть до десикації посіву). Такий самий ефект матиме і внесення сильно лужних добрив (наприклад, борних добрив на основі бор-етаноламіну).

При внесенні борних добрив варто пам'ятати, що бор майже не рухається по рослині, залишаючись у старих листках. Тому соняшник потребує внесення бору протягом усього періоду вегетації, а у фазі цвітіння ця потреба стає критичною. Для забезпечення бором краще використовувати добрива, в яких він має органічну форму з моноетаноламіном. В цій формі він набагато швидше засвоюється та не має фітотоксичного ефекту. Кращий ефект від використання борних добрив досягається за рахунок дворазового їх внесення половинними дозами.

Практичний досвід показує, що позакореневе підживлення соняшнику має високу ефективність. За рахунок цього агротехнічного заходу, виконаного з дотриманням усіх умов, врожайність культури може зрости на 1,3-3 ц/га з одночасним підвищенням олійності насіння на 2-5%.

Made with