Особливості весняного живлення гороху

Особливості весняного живлення гороху

Характерною особливістю гороху, як і переважної більшості зернобобових культур, є відносно нетривалий період вегетації, слаборозвинута коренева система і надземна маса, котра потребує достатнього вмісту в ґрунті таких форм поживних речовин, які рослина може легко засвоїти. Для того, щоб сформувати 1 центнер насіння і таку ж кількість соломи горох потребує 4,5-6 кг азоту, 1,7-2 кг фосфору, 3,8-4 кг калію, 2,5-3 кг кальцію, 0,8-1,3 кг магнію та мікроелементи, в першу чергу молібден і бор.

Вирощування гороху на родючих ґрунтах (з вмістом доступних форм фосфору та калію понад 15 мг/100 г ґрунту) забезпечує вагомі врожаї без внесення добрив. Натомість, на бідних ґрунтах з низьким вмістом фосфору та калію без внесення цих елементів неможливо забезпечити отримання планового урожаю. При внесенні азотних добрив необхідно пам'ятати, що завдяки симбіозу з бульбочковими бактеріями горох компенсує до 70% загальної потреби в азоті.

Навесні для забезпечення гороху поживними речовинами доцільним є внесення добрив під час передпосівної культивації. Дози добрив насамперед залежать від стану ґрунтів та наявності в них доступних форм поживних речовин, а також від запланованого рівня врожайності. Наприклад, на бідних ґрунтах внесення азотних добрив у дозі 20-30 кг/га діючої речовини може підвищити врожайність гороху на 0,15-0,2 т/га.

Не менш важливим є і внесення мінеральних добрив в рядки одночасно з посівом. Такий спосіб внесення добрив у нормі NPK 30:60:60 дає змогу підвищити врожайність на 0,63 т/га. А внесення під час сівби комплексу мінеральних добрив у дозі N10-30, P20-30-60, K20-45-60 забезпечує зростання врожаю на 0,28-0,79 т/га.

Не забувайте, що внесення основних макроелементів не завжди здатне забезпечити запланований рівень врожайності без застосування мікродобрив. Наприклад, внесення молібдену змінює вміст наявних в ґрунті й органах рослин форм азоту, що може додатково підвищити врожайність та вміст білка в насінні. А внесення бору, цинку та міді підвищує якість зерна, впливаючи на вміст у ньому амінокислот, азотистих сполук та білкового азоту.

undefined

Важливо мати на увазі, що ефективність мінеральних добрив може змінювати у декілька разів залежно від умов зволоження.

Made with