Ознаки фітотоксичності на кукурудзі

Ознаки фітотоксичності на кукурудзі

Одним із найбільш небезпечних явищ, що можуть виникнути у разі недотримання норм або правил внесення засобів захисту є поява фітотоксичного ефекту. Фітотоксичність - це здатність пестицидів та інших речовин справляти токсичну дію на культурні рослини. І через постійне зростання хімізації у сільському господарстві фітотоксичність з малопоширеного явища перетворилась на повсякденність.

Основними причинами появи фітотоксичного ефекту є:

 1. внесення пестицидів у стресовий період. Рослини кукурудзи пригальмовують свій ріст, молоде листя жовтіє, а жилки набувають червоного відтінку. Часто пожовтіння супроводжується некрозами та деформацією кореневої системи;
 2. внесення гербіцидів на основі 2,4-Д, 2М4Х, дикамби, амінопіраліда, клопіраліда, піклорама може призвести до деформації коріння, стебла у таких рослин стають крихкими та скручуються;
 3. оксифлуорфен, ацифлуорфен можуть призводити до появи опіків, крапок, плям, почервоніння та слабкості рослин. Часто ці симптоми з’являються вже за 2-3 години.

Ризик появи ефекту фітотоксичності зростає під час поєднання декількох несприятливих факторів: порушення процесу живлення, тривала посуха, вплив високих температур повітря, вплив патогенів, підвищений вміст озону, застосування неякісних засобів захисту рослин. Усе це призводить до підвищеної чутливості рослин до стресових факторів. 

Як же визначити потенційний прояв фітотоксичності на посівах кукурудзи? Як зрозуміти, що стан культур на Вашому полі погіршився саме внаслідок порушення техніки застосування ЗЗР?Ознаками фітотоксичності у кукурудзи є:

 1. деформація листя та пагонів;
 2. порушення нормального росту та розвитку надземної частини та кореневої системи;
 3. наявність коротких корінців із характерним потовщенням на кінцях;
 4. недостатня розвиненість верхніх частин рослин зі зміною забарвлення листя на антоціанове;
 5. в окремих випадках можливе повне припинення розвитку кореневої системи;
 6. фітотоксичний ефект від неправильного застосування синтетичних ауксинів може проявлятися у вигляді пригнічення вторинної кореневої системи з можливим подальшим виляганням рослин;
 7. потрапляння на кукурудзу грамініцидів може призводити до знебарвлення молодого та почервоніння старого листя;
 8. фітотокс від використання ALS-інгібіторів проявляється у вигляді жовтих плям та скручування листя, а в окремих випадках призводить до стерильності рослин.
Made with