Передпосівна обробка насіння

Передпосівна обробка насіння

Одним із важливих елементів технологічного процесу вирощування агрокультур, котрий суттєво впливає на підвищення врожаю і якість продукції рослинництва, є передпосівна обробка насіння мікродобривами. Мікроелементи є життєво необхідними для перебігу великої кількості фізіологічних процесів у рослин. Вони відіграють важливу роль у фотосинтезі, диханні, азотному обміні, фіксації молекулярного азоту. Передпосівна обробка насіння мікроелементами дає можливість поліпшити якість насіння та підвищити енергію проростання, польову схожість, стійкість до хвороб та несприятливих погодних умов. Не менш важливою є собівартість проведення такої обробки, адже її можна проводити разом із протруєнням насіння.

Якщо раніше основним джерелом мікроелементів в ґрунті були органічні добрива, то зараз об'єми їх внесення в Україні дуже скоротились через занепад тваринницької галузі. Тому на сьогодні гостро стоїть проблема дефіциту мікроелементів у ґрунті.

Найважливішими мікроелементами, які використовуються для передпосівної обробки є цинк, марганець, мідь, бор, кобальт, залізо та молібден.

Застосовуються препарати, що містять мікроелементи лише тоді, коли в ґрунті не вистачає певних речовин. Наприклад, в дернових ґрунтах спостерігається дефіцит молібдену, а в торф'яних - недостатня для культурних рослин кількість міді. Мікродобрива зміцнюють кореневу систему рослин. Крім того, їхнє використання є відмінною профілактикою багатьох захворювань.

Дослідження, проведені вченими, доводять, що передпосівна обробка насіння сприяє:

  1. підвищенню врожайності зернових на 15-20% (разом із підвищенням якості врожаю);
  2. прибавка врожаю соняшника становить близько 15-16% з одночасним підвищенням олійності на 0,8-1%;
  3. урожайність кукурудзи збільшується на 10-12%, ріпаку – на 8-10%, сої – приблизно на 15-18%.

Отже, застосування мікродобрив для передпосівного обробітку насіння може розв'язати проблему дефіциту мікроелементів у ґрунті та забезпечити кращу віддачу вкладених матеріальних ресурсів. Але потрібно пам'ятати, що позитивний ефект від використання таких препаратів можливий лише при обробці насіння з дотриманням вимог та при подальшому виконанні усіх необхідних агротехнічних заходів вирощування культур.

Made with