Посів зернових. На що звернути увагу?

Посів зернових. На що звернути увагу?

Якісна сівба зернових культур потребує всебічного охоплення великої кількості факторів, без яких отримання високого та стабільного врожаю неможливе. Вибір насіння, попередники, обробіток ґрунту, передпосівний обробіток насіння, строки й норми сівби та власне проведення сівби - розглянемо детально кожен із цих аспектів.ПОПЕРЕДНИКИУсі ми прекрасно розуміємо, що дотримання сівозміни українськими аграріями є доволі умовним. Проте хоча б мінімальних вимог щодо попередника для цієї культури дотримуватись треба. До таких вимог відносяться:

 1. раннє збирання попередника, що дозволяє якісно підготувати ґрунт до сівби озимих;
 2. відсутність падалиці та бур'янів;
 3. відсутність спільних для культури-попередника та озимини хвороб;
 4. повернення озимих зернових на одне й те саме поле не частіше, ніж раз на 3 роки. При більш частому поверненні їх на поле спостерігається суттєве зниження продуктивності культур.

ОБРОБІТОК ҐРУНТУ

Важливо пам'ятати, що тип обробітку ґрунту залежить від обсягів вологи, що наявна у ньому на момент початку робіт. За достатньої кількості вологи обробіток ґрунту полягає у:

 1. лущенні стерні попередника за допомогою дисків на глибину 6-8 см;
 2. після появи сходів відрослих бур'янів проводять оранку, використовуючи плуги з передплужниками. Глибина оранки не повинна перевищувати 20 см;
 3. після оранки обов'язковим є проведення коткування;
 4. між оранкою та сівбою має минути 3-4 тижні. Інакше ґрунт не матиме достатньої щільності, що може призвести до розриву кореневої системи.

Якщо ж в орному шарі ґрунту вміст вологи не перевищує 200 мм, то проведення оранки призведе до втрат і без того дефіцитної вологи. У такому разі доцільно проводити безвідвальний обробіток ґрунту, що також зменшить витрати на паливно-мастильні матеріали. У такому разі обробіток ґрунту полягатиме у поверхневому дискуванні, обробці культиваторами або комбінованими агрегатами на глибину 6-8 см. При надмалому рівні вологи у верхніх шарах ґрунту рекомендується проводити лише мінімальний обробіток (дискування на глибину 5 см) або взагалі перейти на no-till технологію.

ВИБІР НАСІННЯВибір сорту чи гібриду насіння озимини повинен залежати від стану поля, технологій, що застосовуються у господарстві та ґрунтово-кліматичних умов. Відповідно до цих факторів потрібно обирати один із наступних типів насіння озимої пшениці:

 1. інтенсивні - такі сорти мають високий потенціал врожайності, але для розкриття їхнього потенціалу потрібен високий агрофон;
 2. проміжні - стійкі до несприятливих та стресових умов вирощування, мають високий рівень адаптивних властивостей, добре реагують на високий агрофон та можуть забезпечити високий рівень врожайності навіть за несприятливих умов;
 3. пластичні - завдяки високій агроекологічній пластичності, високій адаптивності та гарній регенераційній здатності навесні такі сорти здатні перевищити за врожайністю інтенсивні та проміжні навіть в екстремальних умовах.

ОБРОБІТОК НАСІННЯ

Будь-який тип насіння повинен мати високий рівень схожості (не менше 92%), чистоти від домішок (не менше 98%), сортової чистоти (не менше 98%) та вологості на рівні 15-15,5%. Після проведення очищення та калібрування насіння доцільно провести його обробку з використанням фунгіцидного та інсектицидного протруювача. Під час протруювання можливе додавання рідких мікродобрив якщо спостерігається їх дефіцит у ґрунті.

СТРОКИ ТА НОРМИ ВИСІВУ

Для хорошої перезимівлі озима пшениця повинна сформувати розвинений вузол кущення, мати 3-4 пагони та достатньо розвинену кореневу систему. Для цього рослинам потрібно 50-60 днів (у залежності від сорту) до встановлення середньодобової температури на рівні +5°C, коли процеси вегетації пригальмовуються. За цей період сума активних температур становить 560°...580°C. У залежності від ґрунтово-кліматичної зони оптимальні терміни посіву становлять: 15-25 вересня у Степу та 10-25 вересня в Лісостепу і Поліссі.

Традиційна норма висіву озимини становить 3-5 млн насінин/га, а за несприятливих умов її підвищують до 5,5-6 млн насінин/га.

ПРОВЕДЕННЯ СІВБИ

Зазвичай сівбу проводять з міжряддям 15 см. Також можливе проведення широкорядної сівби (міжряддя 25 см). Глибина сівби повинна становити 2-3 см. Заглиблення насіння на глибину понад 5 см призводить до того, що рослина майже не кущиться, а відтак і знищується врожайність. Також надмірно заглиблений посів призводить до нерівномірності появи сходів.

Made with