Принцип роботи гормонів росту

Принцип роботи гормонів росту

Людина навчилася використовувати гормони росту не лише в лікуванні, але й для вирощування рослин, щоб з року в рік стабільно отримувати високі врожаї. Є різні гормони росту і кожен з них в рослині виконує різні функції. Є гормони апікального наростання, ті що стимулюють верхівки. Такі речовини впливають на конус наростання стебла, щоб швидше відбувався поділ клітин. Є, наприклад, гормони, які відповідають за бічне гілкування або ж за формування плодів. Нижче ми з Вами розглянемо, які гормони росту існують, які функції вони виконують і які ризики можуть виникати при неправильному використанні цих речовин.

Рослинні гормони (фітогормони) є органічними хімічними речовинами, що утворюються в одних частинах рослин та діють на інші регулюючі й координуючі ріст та розвиток рослинного організму. Завдяки фітогормонам рослина здійснює складні фізіологічні процеси, що вимагають спільної роботи різних клітин, частин та органів, які нерідко є віддаленими один від одного. Основними групами фітогормонів, що виділяються в організмах усіх без виключення рослин, є ауксини, гібереліни, цитокініни, абсцизини та етилен. Кожен тип фітогормонів відповідає за конкретні процеси та має схожу дію у всіх рослин.Цитокініни синтезуються у точках росту коріння та в насінні під час його проростання або безпосередньо перед дозріванням. В організмі рослини цитокініни відповідають за поділ клітин, формування кореню та пагона, синтез білків, утворення бруньок, поглинання води й калію, вихід рослини зі стану спокою та старіння. Краще розгалуження кореневої системи, активна сонячна інсоляція, високий вміст у ґрунті азоту та марганцю дозволяють підвищити вміст цих гормонів у рослині. Нестача цитокінінів призводить до посиленого формування рослиною нових коренів.

Точками утворення ауксинів в організмі рослини є ембріони, меристема, молоде листя та пилок. Цей тип фітогормонів впливає на еластичність клітинних стінок, надходження в частини рослини що ростуть води та поживних речовин і безпосередньо впливають на проходження процесів обміну речовин. Зростанню рівня ауксинів в рослині сприяють високі температури повітря вночі та доступність для рослини цинку і фосфору в оптимальних кількостях. У разі недостатньої кількості ауксинів рослини починають активно формувати нові пагони.

При використанні синтетичних ауксинів треба бути обережними, щоб не отримати негативний ефект і застерегти себе від подібних Агрофейлів.

Гібереліни відповідають за проростання насіння, вихід у трубку, формування зерен, проникність стінок клітин, а також стимулюють процеси росту і розвитку рослин. Синтез цих гормонів відбувається у меристемі коренів, пагонів та насіння і в молодому листі. Для підвищення вмісту гіберелінів рослині необхідні достатні температури повітря протягом доби, тривалий світловий день, наявність у ґрунті доступних форм азоту та цинку. Недостатня кількість гіберелінів призводить до формування карликових форм рослин, а надмірна навпаки - до переростання.

Абсцизова кислота є інгібітором росту, адже відповідає в рослині за процеси старіння, опадання листя та переходу у стан спокою. Вона пригальмовує поділ клітин та ріст рослин. Місцем синтезу цієї кислоти є пагони, старе листя та корені. Підвищенню рівня абсцизової кислоти у рослині сприяють стресові фактори (спека, посуха або холод). Утворення в організмі рослини цього гормону є природним механізмом для захисту від несприятливих умов.

При застосуванні інгібіторів росту також треба бути обережними, щоб не нашкодити своїм посівам. У відео рубрики Агрофейл можна знайти такі приклади і навчитися не допускати помилки, спостерігаючи за чужими.

Етилен також є інгібітором росту. Синтез цієї речовини в рослинах призводить до опадання листя, дозрівання плодів та зменшення проникності стінок клітин. Етилен синтезується у всіх частинах та органах рослини під час її старіння або дозрівання. Для підвищення рівню етилену в організмі рослини необхідні такі фактори, як холод, спека, посуха, механічне пошкодження рослини.

undefined

Розуміння принципу дії фітогормонів дозволяє впливати на ті чи інші процеси, що відбуваються всередині рослини, для пришвидшення дозрівання плодів, кращої підготовки рослин до зимівлі та впливу стресових факторів тощо.

Made with