Резистентність у бур’янів

Резистентність у бур’янів

На сучасному етапі свого розвитку сільське господарство в усьому світі має величезну проблему, приховану від очей більшості аграріїв. Ця проблема полягає у малій кількості діючих речовин гербіцидів, завуальованій великою кількістю назв і торгових марок. Мала кількість власне діючих речовин призводить до виникнення небезпечного явища - резистентності у бур'янів.

Резистентність. Мало гербіцидів

Резистентність - це набута бур'янами генетична здатність бути стійкими до гербіцидів. Виникнення цього явища пов'язане з регулярним використанням гербіцидів, що мають у своєму складі одну й саму діючу речовину. Так, наприклад, у Північній Америці, в останнє десятиліття широкого поширення набули бур'яни, стійкі до гліфосатів та інших гербіцидів суцільної дії. В Україні ця проблема поширена дещо менше, але з роками географія розповсюдження таких бур'янів охоплює все нові регіони нашої країні.

При тривалому повторному використанні однієї діючої речовини рослини бур'янів набувають стійкості до них. І ця здатність передається генетично наступним поколінням. Ба більше, стійкі до гербіцидів рослини витісняють представників свого ж виду, які не набули такого генетичного пристосування.

Окрім малої кількості діючих речовин, є ще одна причина швидкого поширення стійкості бур'янів до гербіцидів. Це порушення технології використання препаратів. Так, наприклад, гербіциди, що є ALS-інгібіторами (сульфонілсечовини, імідазолінони тощо), мають одну спільну рекомендацію - застосовувати їх на одному полі можна не частіше, ніж раз на три роки. А переважна кількість агрофірм використовує їх щороку, а інколи й декілька разів за один рік (наприклад, під час обробки Євро-Лайтнінгом посівів соняшнику, після якого в сівозміні йде пшениця, оброблювана Гранстаром). Тим самим фермерські господарства прискорюють можливість набуття бур'янами резистентності.

Для розв'язання цієї проблеми є декілька варіантів:

  1. збільшення норми внесення діючої речовини препарату;
  2. чітке дотримання технології використання;
  3. регулярна ротація різних діючих речовин.

Зрозуміло, що найкращим способом розв'язання даної проблеми є поява нових діючих речовин гербіцидів, але при порушенні технології їх використання, це матиме лише незначний та тимчасовий ефект.

Made with