РКД при посіві

РКД при посіві

У світовому сільському господарстві використання РКД вже сягнуло 7-8% від загальної кількості добрив. Використання українськими аграріями рідких комплексних добрив щороку зростає і вже перевищило позначку в 3%. Це пов'язано з цілою низкою факторів:

  1. виробництво, а отже і собівартість рідких добрив дешевше ніж твердих;
  2. вони краще розподіляються поверхнею ґрунту;
  3. рідкі добрива мають у своєму складі менше токсичних для культурних рослин речовин;
  4. такі добрива більш ефективно засвоюються рослинами, особливо у посуху;
  5. поживні речовини зі складу рідких добрив швидше стають доступними культурам;
  6. внесення рідких добрив є більш технологічним;
  7. у разі недостатнього рівня забезпеченості вологою разом з рідкими добривами рослини отримують і додаткову кількість доступної вологи.

Використання рідких мінеральних добрив (КАС, аміачна вода, різні марки РКД тощо) має високу ефективність при внесенні із сівбою. Так, наприклад, високу ефективність має припосівне внесення азоту та фосфору в складі рідких комплексних добрив. Це дозволяє прискорити проростання насіння. І на відміну від твердих фосфорних добрив, у складі РКД фосфор присутній у вигляді орто- і поліфосфатів у повністю засвоюваній формі.Великого розповсюдження останніми роками набуло і внесення при посіві КАС, адже цей захід дозволяє задовольнити потребу культур в усіх трьох формах азоту на період від проростання до появи сходів, допомагає сформувати розгалужену кореневу систему в більш стислий термін, сприяє розвитку у молодих рослин стійкості до повітряної та ґрунтової посухи, шкідників, хвороб, бур’янів та дозволяє створити в ґрунті певний запас пролонгованого азоту.Важливою при використанні РКД є й економічна складова. І тут рідкі добрива також мають перевагу перед твердими. Так, наприклад, внесення комплексу РКД з вмістом 10% азоту та 34% фосфору більш ніж удвічі дешевше за внесення амофосу. Не треба забувати й про те, що вага машин при внесенні РКД також нижча, що позитивно впливає на ущільнення ґрунту і дозволяє додатково зменшити витрати на ПММ.Потенціал розвитку ринку рідких добрив дозволяє впевнено сказати, що доступність, окупність та простота використання РКД дозволяють їм стати гідною альтернативою для традиційних твердих добрив.

Made with