Що таке обробіток грунту і для чого ми його використовуємо?

Що таке обробіток грунту і для чого ми його використовуємо?

Грунт є основою сільськогосподарського виробництва, якщо не брати до уваги гідропоніку. Для досягнення необхідних властивостей грунту ми застосовуємо механічний обробіток. Але перед тим як переходити до розгляду заходів по обробітку грунту, нам необхідно визначитись з осоновними якісними та кількісними показниками грунту.Це такі як:

  1. Текстура грунту або механічний склад;
  2. З класифікацією грунтів за мех складом (пісок, супісок, суглинок);
  3. Вміст органічної речовини та гумусу;
  4. Структура грунту, яка визначає його назву(сірі лісові, чорнозем);
  5. Грунтово-кліматичні умови розміщення земельної ділянки.

Всі вище перераховані чинники будуть впливати на використання агротехнічних заходів в кожній із систем обробітку грунту. Система обробітку ґрунту це науково обґрунтоване поєднання всіх необхідних заходів обробітку під культури сівозмін. Система обробітку ґрунту під певну культуру включає основний, передпосівний і післяпосівний обробітки. Основним називають найглибший обробіток у технології вирощування певної культури, який істотно змінює будову ґрунту. Передпосівний – це обробіток ґрунту, який проводиться перед сівбою або садінням сільськогосподарської культури. Післяпосівним називають обробіток ґрунту після сівби або садіння культури. Отже зі всього вище сказаного ми повинні зрозуміти, що кожен обробіток грунту повинен вирішувати ту чи іншу задачу!

Обробляємо грунт з розумом

Неможна сліпо обробляти грунт! Адже кожен прохід агрегату буде змінювати господарські якості грунту. І ці зміни можуть бути як на краще так і приносити шкоду культурі. Наступного разу при складанні технологічної карти – поставте собі питання – чому я застосовую цей захід, чим я можу його замінити і чи потрібен він взагалі. Ну наприклад у моїй зоні нестійкого зволоження є фермери, що умудряються навесні перед посівом соняшника зробити три культивації чорнозему (закриння вологи, контроль бур’янів, передвосівне внесення грунтового гербіциду). Внаслідку культиватор по зволоженому грунту нарізає дуже гарну підошву, пробити яку важко те що соняшнику, а й пенітрометру.

Застосовуйте обгрунтовані заходи обробітку грунту!І хай прибуде з вами урожай!

Made with