Синергізм та антагонізм

Синергізм та антагонізм

Для гарного росту та розвитку рослинам, та і не тільки рослинам, а й всьому живому, потрібне збалансоване живлення. Щоб забезпечити рослинам збалансованість елементами, необхідно мати точні знання стосовно фізіологічної ролі кожного поживного елемента, завдяки чому можна зрозуміти, яким буде оптимальний строк його внесення. Важливим є і врахування взаємодії різних елементів в організмі рослини між собою, адже саме це допоможе покращити умови розвитку рослин. Між різними елементами живлення може виникати одне з двох явищ:

  1. синергізм – підсилення одним елементом дії іншого;
  2. антагонізм – пригнічення одним з елементів іншого.

Те, яке явище переважатиме, залежить від фізико-хімічних властивостей елементів, особливостей ґрунту та культур, але його незбалансовані реакції можуть стати причиною хімічних стресів у рослин.

Антагонізм

Антагонізм – явище, яке передбачає гальмування надходження одного іону через додавання іншого. Воно виникає у тому випадку, коли спільна дія двох елементів є меншою за суму діючих елементів по одинці. Іншими словами, при антагонізмі завеликий обсяг засвоєння рослиною одного елемента живлення, здатний призвести до дефіциту в рослинному організмі іншого поживного елемента. Дія антагонізму виявляється в тому, що під час поглинання рослиною різних елементів, їх катіони конкурують між собою. Антагонізм може проходити двома шляхами: Так один мікроелемент може блокувати поглинання іншого мікроелемента, або інгібувати поглинання макроелементів.

Найгостріше антагонізм проявляється тоді, коли іони є однойменно зарядженими, а також в тих випадках, коли в ґрунтовому розчині концентрація одних іонів є більшою, ніж концентрація інших.

Яскравим прикладом антагоністичного впливу можна назвати реакцію у фосфатів. Таким чином, внесення та засвоєння рослиною у великих кількостях фосфору (Р) повністю блокує засвоєння нею кальцію (Са) та магнію (Мg).

Синергізм та його особливості

Крім антагонізму, відоме й явище синергізму – коли дія одних іонів значно підсилює вплив інших іонів. Спостерігається явище у тому випадку, коли спільна дія елементів живлення є вищою, ніж сума впливу кожного з них окремо. Проте, крім вищезазначеного, додатного синергізму, існує і від’ємний – коли токсичний вплив на рослинний організм однієї солі значно підсилює токсичність іншої. Треба намагатись недопустити.

Спостерігається синергізм як між катіонами і аніонами, які мають різний заряд, так і між зарядженими однойменно. Проте останній варіант найчастіше можливий тоді, коли в ґрунтовому розчині їх вміст є досить невеликим.

Гарним прикладом синергізму є одночасне внесення азоту (N) з фосфором (Р), калієм (К), кальцієм (Са) чи магнієм (Мg), адже ці елементи добре доповнюють дію один одного та здатні покращити засвоєння рослиною кожного з них.

Крім елементів антагоністів та синергістів виділяють елементи, які здатні блокувати один одного. Це можна побачити з таблиці: при одночасному внесенні Zn та Ca, чи Ca та Cu, рослина буде засвоювати лише один елемент, наприклад, чи Zn, чи Ca або чи Ca, чи Cu.

Всі особливості антагоністичних та синергістичних явищ, які виникають при поєднанні різних елементів живлення, необхідно враховувати при розробці стратегії живлення вирощуваних культур. Адже неправильне поєднання компонентів живлення може призвести до негативних наслідків, які в кінцевому результаті змінять врожайність культури в меншу сторону. А ви будете чухати потилицю і гадати, що ж я зробив не так.

Made with