Система захисту картоплі

Система захисту картоплі

Картопля є однією із найпоширеніших сільськогосподарських культур в Україні. І хоча здебільшого її вирощують на присадибних ділянках, фермерські господарства щороку збільшують площі під цією культурою. Головною причиною цього є високий попит на картоплю та її стабільна врожайність.

Попри те, що картопля має багато відмінностей у вирощуванні, у порівнянні з більш поширеними в господарствах України культурами, вона також потребує правильно сформованої системи захисту для збереження та збільшення врожайності. Повноцінна система захисту картоплі від шкодочинних організмів містить цілий ряд агротехнічних, профілактичних, організаційно-господарських та хімічних заходів. Повний опис даних прийомів знайдете в статті Технологія вирощування картоплі.

До агротехнічних заходів із захисту картоплі відносять:

 1. проведення рихлення ґрунту у міжряддях під час вегетації (до трьох разів, до початку цвітіння) з метою механічного знищення бур'янів;
 2. підгортання кущів задля покращення аерації та зберігання вологи у зоні формування бульб та профілактики фітофторозу;
 3. дотримання строків проведення обробітку ґрунту.

Найважливішими організаційно-господарськими заходами захисту є:

 1. дотримання правильної сівозміни (з поверненням картоплі на поле не частіше, ніж раз на 3 роки);
 2. внесення в оптимальні строки необхідних доз мінеральних та мікродобрив. Наприклад, внесення по листу у період від появи сходів до початку бутонізації комплексних мікродобрив Тітон Зав'язь + Тітон Бор Актив з додаванням стимулятору росту Квадростим дозволяє збільшити продуктивність рослин картоплі на 50% та підвищити здатність рослин до засвоєння інших елементів живлення.

До першочергових профілактичних захисних заходів при вирощуванні картоплі відносяться:

 1. вирощування районованих високоврожайних сортів;
 2. періодичне проведення сортозаміни з урахуванням стану рослин та урожайності для покращення фітосанітарного стану посівів.
 3. Головними заходами у хімічному захисті картоплі є:
 4. обробка бульб картоплі перед посадкою протруйниками з фунгіцидно-інсектицидним ефектом, на кшталт АрмадиПрестижу або Еместо Квантуму, що дозволяє захистити посівний матеріал та сходи від ураження хворобами та ґрунтовими шкідниками. Якщо на полі тривалий час не висаджували картоплю та в ґрунті відсутні збудники хвороб, то бульби можна протруїти інсектицидом Гаучо задля захисту від шкідників;
 5. внесення досходових гербіцидів, таких як Дуал Голд або суміш препаратів Прагмат+Просперо, дозволяє контролювати бур'яни, які на ранніх етапах росту та розвитку конкурують зі сходами картоплі за світло та поживні речовини;
 6. інсектицидний захист картоплі проводять у період від початку бутонізації до цвітіння (внесення таких препаратів, як Разит). А у разі повторної появи шкідників проводять вторинну обробку не пізніше ніж за 20-35 днів до збирання врожаю. Внесення інсектициду у разі необхідності доцільно поєднувати з внесенням гербіцидів. У такому випадку ми радимо використовувати такі гербіциди, як Рамзес або Лобера;
 7. для якісного контролю хвороб проводиться щонайменше 3 фунгіцидні обробки: при змиканні бадилля у рядках, не пізніше ніж за 10–14 днів після першої та за 10–14 днів після другої обробки. Для контролю збудників хвороб у цей період вносять препарати на кшталт Док Про.

Пам'ятайте, що найбільш ефективною система захисту буде саме при поєднанні усіх перерахованих агротехнічних заходів.

Made with