Технологія вирощування картоплі

Технологія вирощування картоплі

Вирощування картоплі в господарствах є трудомістким процесом, адже це вимоглива культура. Проте вона завжди має попит на ринку та є досить рентабельною в українських умовах.

Перш ніж перейти до технології вирощування картоплі варто приділити увагу декільком важливим моментам. По-перше, при вирощуванні насіннєвої картоплі потрібно дотримуватись просторової ізоляції - поля повинні бути віддалені від виробничих та присадибних ділянок. По-друге, на поле картоплю можна повертати не раніше, ніж за 3 роки, щоб зменшити можливість ураження хворобами та шкідниками. По-третє, найкращими попередниками у сівозміні для картоплі є багаторічні трави, ярі та озимі колосові.

Передпосівний обробіток ґрунту під картоплю варто розпочинати з осіннього лущення дисковими боронами на глибину 10-12 см з одночасним подрібненням та заробкою пожнивних решток. За 12-14 днів (у Степу та Лісостепу) проводять оранку або чизелювання на глибину 24-25 см. У Степовій та Лісостеповій зонах під картоплю проводять нарізання гребенів за допомогою підгортачів, що встановлюються на культиватори. Цей агротехнічний захід проводять перед настанням морозів.

Висадку бульб картоплі проводять за настання середньодобової температури ґрунту +6...+8°C на глибину 8-10 см з шириною міжряддя 70-75 см (залежно від використовуваної картоплесаджалки). У залежності від зони вирощування густота висадки картоплі повинна становити:

  1. на Поліссі - 55-65 тис. бульб на 1 га;
  2. у Лісостепу - 55-60 тис. бульб на 1 га;
  3. у Степу - 50-55 тис. бульб на 1 га.

Після висадки бульб на полях знову нагортають гребені, що дозволяє відмовитись від проведення міжрядних культивацій та зменшує популяцію шкідників.

Мінеральна система живлення картоплі полягає у внесенні під час садіння бульб або з передпосівною підготовкою ґрунту на глибину загортання концентрованих азотно-фосфорних добрив.

Основними шкідниками картоплі є колорадський жук, дротяники, золотиста картопляна нематода та капустянка. Для захисту від колорадського жука і дротяників у фазу початку бутонізації - цвітіння варто проводити інсектицидний обробіток поля. У разі повторної появи шкідників можна проводити вторинну обробку, але не пізніше ніж за 20-35 днів до збирання врожаю. Для контролю капустянки за 7-10 днів до висадки бульб на полі розкладають отруйні принади. ВАЖЛИВО: золотиста картопляна нематода є карантинним паразитом, який майже неможливо контролювати хімічними методами. Її контроль можливий лише за допомогою сівозміни! Отримати більш детальну інформацію по системі захисту картоплі та рекомендовані до застосування препарати можна у нашій статті Система захисту картоплі.Картоплю уражує велика кількість хвороб, найбільш шкодочинними серед них є фітофтороз та альтернаріоз. Для якісного контролю хвороб проводиться щонайменше 3 фунгіцидні обробки:

  1. при змиканні бадилля у рядках;
  2. не пізніше ніж за 10–14 днів після першої;
  3. за 10–14 днів після другої обробки.

Перед збиранням картоплі варто проводити десикацію вегетативної маси. Збирання картоплі починають, коли бульби досягають господарської стиглості. Збирання проводять в суху, сонячну погоду, до зниження середньодобової температури повітря до +10°C за допомогою спеціалізованих комбайнів або картоплекопачів.

undefined
Made with