Використання ауксинів на кукурудзі

Використання ауксинів на кукурудзі

Багато сучасних засобів захисту містять такі фітогормони росту, як ауксини. Вони відіграють в життєдіяльності рослин велику роль, адже впливають на процес метаболізму, що лежать в основі розвитку. Ауксини нагромаджуються в точках росту культур і сприяють надходженню в них поживних речовин та води. Найвідомішим із синтетичних ауксинів є 2,4-Д.

Синтетичні ауксини додають до засобів захисту рослин задля покращення їхньої дії. Адже ці речовини потрапляючи у бур'яни, починають скручувати стебло та листки і розривають покривні тканини рослин вздовж стебла. При цьому більшість синтетичних ауксинів дуже швидко розкладаються в ґрунті та майже не мають фітотоксичної дії на наступну культуру сівозміни.

Але при недотриманні агротехнічних вимог використання препаратів, що мають у своєму складі гормони росту, можна знищити разом з бур'янами і посіви культурних рослин. Так, внесення ауксиновмісних препаратів зі збільшеною дозою, або пізніше рекомендованих строків може призвести до утворення так званої “шаблевидної” кукурудзи. У таких рослин листя скручується в нахилені дугою трубки.

Якщо внести синтетичні ауксини в пізні терміни, коли рослини кукурудзи почали свій генеративний розвиток, то синтетичні ауксини в них поєднаються з гормонами росту, які продукує сама рослина. Таке поєднання сполук буде накопичуватися в точках росту культур і фактично розриватиме їхнє стебло із середини.

Ще одним фактором, який може призвести до утворення на Ваших полях “шаблевидної” кукурудзи є вітер. Адже при внесенні ауксинів під час поривчастого вітру, препарати можуть нерівномірно розподілятися по рослинах. Схожий ефект може мати й надмірне перекриття місць внесення препаратів при обприскуванні посівів, особливо в місцях розвороту техніки.

При врахуванні всіх вищеперерахованих факторів, використання синтетичних ауксинів дасть максимальний ефект і дозволить краще проконтролювати бур'яни в посівах. В іншому випадку утвориться “шаблевидна“ кукурудза, яка не здатна сформувати качани та не дасть врожаю. Такий посів доведеться передискувати та пересіяти.

Made with