Визначення фаз BBCH у озимої пшениці

Визначення фаз BBCH у озимої пшениці

BBCH (Бі Бі Сі Ейч) - це система класифікації фенологічного розвитку рослин на різних етапах. Система отримала свою назву від абревіатурного скорочення Федерального агентства з питань навколишнього середовища і хімічної промисловості, яке ввело її. Даний спосіб класифікації дозволяє максимально чітко визначати терміни біологічних і технологічних процесів вирощування культур в різні фенологічні фази. В Україні ця класифікація лише набирає популярність, але в світі вона вже досить давно поширена. Головними перевагами BBCH є універсальність використання (раніше в різних країнах були прийняті свої системи класифікації) і чітке визначення етапів розвитку рослин.

Принцип, за яким сформована дана система, простий: вся вегетація розділена на десять основних і десять додаткових періодів. Тобто на сто різних ступенів розвитку рослин, які можна чітко ідентифікувати. Наприклад, нуль - це зерно, а дев'яносто дев'ять - дозріла культура.

Відповідно до класифікації BBCH озима пшениця має 10 основних етапів розвитку, так званих макростадій. Це проростання, розвиток листя, кущіння, вихід у трубку, формування класів, поява класів, цвітіння, утворення зерен, дозрівання насіння і відмирання. Настання тієї чи іншої фази BBCH відбувається тоді, коли не менше 70% рослин на одному полі набувають ознак, характерних для даної фази.

Як саме визначати фази BBCH у озимої пшениці під час вегетації? Існує конкретний порядок дій, який полягає в наступному:

  • проводиться візуальний огляд поля для визначення типових на даному етапі рослин;
  • в різних частинах поля відбирають близько 10 таких рослин;
  • їх акуратно викопують (для збереження цілісності кореневої системи);
  • у весняний період вегетації стебла зразків розрізають уздовж для огляду внутрішньої будови рослин (під час осінньої вегетації це не зовсім доцільно).

Якщо посіви культури неоднорідні, то правильним буде поділ поля на частини згідно з фазами розвитку рослин. Це дасть можливість більш якісно доглядати за кожним з типів посіву і збереже кошти.

Згідно з певними фазами плануються подальші агротехнічні прийоми догляду за культурою.

Made with