Визначення густоти посівів озимої пшениці

Визначення густоти посівів озимої пшениці

Густота посівів озимої пшениці (як і будь-якої іншої сільськогосподарської культури) є одним зі структурних елементів врожаю. Від неї, а також від кількості продуктивних стебел, кількості зерен в колосі та маси 1000 насінин, залежить врожайність рослин. І серед цих елементів густота посіву займає особливе місце, адже саме від неї залежать усі інші показники.

Визначення густоти посівів озимої пшениці

Густота посіву - це фактична кількість рослин на одиницю площі поля. Цей показник визначають у строки, які характеризують масове настання основних фаз розвитку. Для визначення густоти посіву підрахунок проводять на типових ділянках рядків різного розміру не менш як в чотирьох варіантах. В посівах озимої пшениці рахують кількість рослин в рядку довжиною один метр. Підрахувавши кількість рослин у кожному із рядків, результати підрахунку кожного із варіантів додають. Отриману суму потрібно поділити на кількість повторностей, щоб отримати середнє значення. Це значення потрібно помножити на кількість погонних метрів на гектарі (при стандартному посіві озимої з міжряддям шириною 15 сантиметрів, це число складає 66666). Отримане число і є показником продуктивного стеблостою на гектар, тобто, нашою густотою посіву.

У зоні північного степу України оптимальна густота посівів озимої пшениці складає 6,5-7 мільйонів. При цьому, варто пам'ятати, що густота посіву, в першу чергу, залежить від норми висіву. До того ж, при зменшеній густоті посіву озима пшениця під час кущіння утворюватиме додаткові пагони за рахунок підгону та недогону. За рахунок яких (при своєчасному підживленні та дотриманні системи захисти) рослини сформують додатковий урожай. А при загущеному посіві, пшениця сама зменшить кількість рослин до оптимальної за рахунок внутрішньовидової конкуренції.

Визначення густоти посіву озимої пшениці дає змогу виробникам сільськогосподарської продукції визначити решту структурних елементів врожаю. Що дає змогу максимально точно спрогнозувати врожайність культури, а відтак - розрахувати потенційний прибуток, який вони отримають.

Made with