Визначення маси 1000 насінин

Визначення маси 1000 насінин

У статті мова піде про методику визначення маси тисячі насінин. Для початку варто окреслити значення даного терміну. Маса тисячі зернин є показником величини та дозрівання 1000 одиниць сухого насіння, виражена в грамах.

У кожної посівної культури така маса буде різною. Цікавий факт – вона буде відмінною навіть в різних сортах одного виду.

Маса тисячі насінин є одним із основних господарських показників. Її розраховують з метою правильного визначення норми висіву зерна. Адже якщо не враховувати показників посівної придатності та маси 1000 зернин, неможливим виявиться встановлення норми висіву та визначення його схожості в польових умовах.

Як вирахувати показник маси?

Для того, щоб визначити масу тисячі зернин, використовують так поширену методику: з фракції чистого насіння необхідно відібрати підряд дві проби з кількістю по п’ятсот насінин у кожній з них. Наступним кроком є зважування проб. Це важлива процедура, адже потребує точності у показниках до 0, 01 г. Похибкою розбіжності маси двох проб вважають 3 % середньої маси. Якщо зерно задовольняє загальновизначені кількісні норми – масу першої та другої проб підсумовують. Таким чином отриманий результат і є показником маси тисячі насінин.

Спеціалістами виведено приблизну масу 1000 насінин якісного зерна (у грамах):

 1. Жито-25-35;
 2. Тритикале-35-45;
 3. Озима пшениця 35-45;
 4. Яра пшениця 32-44;
 5. Озимий ячмінь 35-45;
 6. Ячмінь 32-48;
 7. овес 25-35;
 8. рапс 2,5-3,5;
 9. кукурудза 200-400;
 10. горох 150-300;
 11. гречка 16-24;
 12. льон 3-5;
 13. кунжут 3,3;
 14. мак 0,4-0,6;

Що впливає на масу зерна?

На масу зерна впливає багато чинників навколишнього середовища. Насамперед, важливими є метеорологічні умови дозрівання зерна, а також антропогенні фактори, тобто застосовування агротехніки та різного роду препаратів для знищення шкідників та підвищення якості зерна. Наприклад, у періоди посухи та при недостатньому зволожуванні грунту насіння на рослинах розвивається слабким, а вага його зазвичай легка. Негативно позначається на масі зерна вплив шкідників, ураження хворобами та вилягання стебла. Для того, щоб підвищити масу зерна, необхідно забезпечувати рослини достатньою кількістю вологи та поживних речовин. Адже якщо насіння велике за розміром та важке, це свідчить про наявність високого показника поживності та розвиненості зародка. Наслідком цього є високоврожайність кожної окремої культури.

Made with