ВВСН пшениці (Частина 1)

ВВСН пшениці (Частина 1)

Відповідно до шкали ВВСН розвиток культури розподіляється за відповідними кодами, які, своєю чергою, містять ЕС-стадії, починаючи з насіння до достигання зерна та відмирання рослини.

Тепер, давайте більш детально розглянемо декілька фаз розвитку пшениці.

Макростадія 00. Проростання (00-09).

Для даної фази важливим є кисень, волога та відповідні температури, а саме мінімальна температура для проростання пшениці – 2-3°С, оптимальна – 20-25°С. Якнайкращий відсоток вологи в зерні для проростання – 42-45°С, а щонайменше – 30-35°С.

Також існує декілька підфаз проростання. По-перше – це фаза набухання, коли зернівка поглинає воду (0,1–0,2), що є передумовою для активізації життєвих процесів. По-друге, перетворення запасних речовин, а саме перехід органічних речовин в розчинну форму, задля харчування зародка запасними речовинами.

Також цій фазі характерна поява зародкових корінців та колеоптиля. Закінчується ця макростадія появою сходів культури.

Макростадія 1. Сходи, розвиток листків(10-19).

З проникненням колеоптиля до верхнього прошарку ґрунту і його виходу на поверхню з’являються сходи. Іде проростання 1-го, 2-го, 6-го, 9-го листка, але кущення іще не відбувається. З появою листків починається асиміляція СО2, таким чином, рослина переходить з гетеротрофного до автотрофного способу життя.

Макростадія 2. Кущення (20-29).

На 20 мікростадії кущення іще немає, потім з’являється перший пагін кущення, другий, третій і закінчується максимальним числом пагонів.

Під час кущення утворюється більша чи менша кількість бічних пагонів. Як правило, зернові можуть утворювати пагони до 5-го порядку. Кущення у пшениці починається  восени й закінчується весною.  Та занадто велика кількість бічних пагонів потребує зайвої води та додаткових поживних речовин. Наприклад, зважаючи на досвід Північної Германії, яка задля регулювання кількості пагонів не змінює норму висіву при однакових умовах кущення. Також важливу роль для даної фази розвитку рослини відіграє ґрунт, адже чим сухішим він буде, тим сильнішою стане коренева система.

Для кущення є притаманним закладання колосків та квіток, ця підфаза починається в головному пагоні та продовжується на нижніх. Приблизно через три тижня починається закладка квіток, а через декілька днів й закладка колосків. Саме в цей період рослина якомога більше чутлива до зовнішніх чинників, адже умови в даний проміжок часу сприяють розвитку та поширенню багатьох захворювань. Тому, агроному варто звернути увагу на проведення таких агротехнічних заходів, як внесення регуляторів росту та засобів захисту рослин.

Макротадія 3. Стеблування або вихід в трубку (30-40).

Починається фаза витягуванням стебла, утворенням 1-2-3-4 міжвузля, і закінчується виходом прапорцевого листа. Для фази стеблування характерним є посилений поділ клітин. Інтенсивність якого залежить від тривалості світлового дня.  Пшениця, в свою чергу, рослина довгого дня, тобто потребує більше 12 годин сонця на добу задля переходу до генеративної фази. Іноді, деякі форми пшениці, як ярі так і озимі, першими потребують переходу до генеративної фази яровизації, тобто забезпечення потреби  в холоді. Для яровизації озимої пшениці відповідають такі умови, як-от: температура – 0-3°С  та 40-70 діб. Закінчується стеблування переходом до фази колосіння.

Made with