Як вибрати пшеницю в залежності від регіону?

Як вибрати пшеницю в залежності від регіону?

Однієї із найбільших дилем, що постають перед аграріями щороку, є вибір сорту тієї чи іншої культури. Розглянемо основні аспекти, на які необхідно звернути увагу під час цього вибору на прикладі культури, що однаково поширена в усіх агрокліматичних зонах України — озимої пшениці.

Насамперед потрібно розуміти, що за агрокліматичними характеристиками територія України поділяється на три основні зони: Степ, Лісостеп та Полісся. Усі ці зони мають суттєві відмінності за середньою багаторічною температурою повітря та кількістю опадів, тривалістю вегетаційного періоду, видовим складом шкідників та бур'янів, типами ґрунтів тощо.У залежності від ґрунтово-кліматичної зони доцільним є наступний вибір насіння:

  1. Полісся — сума активних температур в цій ґрунтово-кліматичній зоні є найнижчою в Україні, отже вегетаційний період найкоротший. Переважна більшість поліських ґрунтів є бідними. Також на Поліссі частіше бувають морози та сніговий покрив взимку. Тому найдоцільнішим у цій зоні буде вирощування сортів озимої пшениці з високими показниками зимостійкості, стійкості проти високого рівня кислотності ґрунтів, ураження бурою іржею, септоріозом, кореневими гнилями та сніговою пліснявою;
  2. Лісостеп — у цій зоні варто звернути увагу на такі показники сорту, як зимостійкість, тривалість вегетаційного періоду, стійкість проти вилягання та хвороб, стійкість до посухи, стабільність продуктивності за різних умов вирощування, стійкість до осипання та проростання зерна в колосі;
  3. Степ — через особливості ведення господарства (розміщення озимої пшениці у сівозміні після соняшнику, вкрай низький та нестабільний рівень зволоження, тривалі морозні періоди без снігового покриву взимку тощо) для цієї зони насамперед необхідно звернути увагу на стійкість сортів до несприятливих та екстремальних погодних умов, посухостійкість, морозостійкість та невибагливість до попередника.

Господарствам, що вирощують озиму пшеницю у передгір’ях Карпат та на Кримському півострові, варто додатково враховувати кліматичні та погодні умови, що мають відчутні відмінності від інших регіонів України.

undefined

У будь-якій із зон потрібно звертати увагу на сорти, районовані саме для цієї зони вирощування. Не менш важливо і не забувати про сортове розмаїття, адже вирощування лише одного сорту збільшує ризики недоотримати високий та стабільний урожай.

Made with